Natalia Tomicka
605 150 561
biuroprzyjazne@gmail.com

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

Dokładamy starań, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane w sposób przejrzysty i zgodny z prawem. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest przedstawienie najważniejszych informacji dotyczących zasad przetwarzania danych, celów tego przetwarzania, podstawowych kategorii osób, których dane dotyczą, podstaw prawnych przetwarzania oraz okresów przetwarzania, a także praw, jakie przysługują osobom, których dane przetwarzamy.

Informacje ogólne

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przyjazne Kredyty & Nieruchomości z siedzibą w Nowa Górka 1, 62-010 Pobiedziska, NIP 784 235 42 97(dalej: Przyjazne Kredyty i Nieruchomości, w skrócie „PKiN”).

Kontakt z PKiN jest możliwy poprzez adres e-mail: biuroprzyjazne@gmail.com, tel. 605 150 561 lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Fundacji wskazany powyżej.

W jaki sposób PKiN przetwarza Państwa dane osobowe

PKiN przetwarza dane osobowe przede wszystkim w formie elektronicznej: na chronionych hasłem komputerach i telefonach, w tym na zewnętrznym serwerze obsługującym stronę internetową Fundacji oraz pocztę e-mail.

Odbiorcy danych – komu PKiN powierza lub udostępnia Państwa dane osobowe

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione przez PKiN na podstawie zawartych przez nią umów podmiotom, które świadczą na rzecz PKiN usługi IT oraz obsługę księgową i kadrowo-płacową.

PKiN nie przekazuje Państwa danych osobowych podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

W jakim celu i czyje dane przetwarza PKiN

Dane osób kontaktujących się z PKiN

Dane osób, które kontaktują się z PKiN za pośrednictwem formularzy kontaktowych, poczty e-mail oraz telefonu, mogą obejmować m.in. imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz ewentualnie inne dane zawarte w treści korespondencji. Dane te PKiN przetwarza na podstawie jej uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu korespondencji, komunikowaniu się i utrzymywaniu relacji. Dane są przetwarzane właśnie w tych celach, a także w celach archiwizacyjnych, przez okres działalności Fundacji. Podanie danych jest dobrowolne.

Portale społecznościowe

PKiN prowadzi profil na portalu społecznościowym Facebooku. Co do zasady administratorami zamieszczonych w tym serwisie danych osobowych jest ten portal. Jeśli jednak wejdą Państwo w interakcję z PKiN za ich pośrednictwem, np. poprzez wysłanie wiadomość lub zamieszczenie komentarza, PKiN również staje się administratorem tych danych (nazwa użytkownika, zdjęcie, profil publiczny i informacje zawarte w wiadomościach i komentarzach). Podstawą przetwarzania tych danych osobowych przez PKiN jest jej prawnie uzasadniony interes polegający na komunikowaniu się i utrzymywaniu relacji z osobami, które odwiedzają nasz profil na portalu społecznościowym Facebook.

Pliki cookie

Na stronie internetowej PKiN wykorzystujemy pliki cookie (tzw. ciasteczka). Są to proste pliki tekstowe służące do zapewnienia poprawnego działania stron internetowych oraz do ich obsługi technicznej. Strona PKiN wykorzystuje cookies również w celu tworzenia anonimowych statystyk oglądalności. W związku z tym mogą być automatycznie zbierane niektóre informacje dotyczące użytkowników, w tym adresy IP, typ przeglądarki i systemu operacyjnego oraz nazwa domeny. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych i nie są kojarzone z konkretnymi osobami.

Każda przeglądarka internetowa posiada ustawienia pozwalające na wyłączenie lub ograniczenie cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza ich akceptację.

Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeśli tak, uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO;

prawo do sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne;

prawo do usunięcia danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO, to jest m.in. gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;

prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego – w przypadku, gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Wówczas mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;

prawo do wniesienia skargi – w przypadku, gdy uznają Państwo, że Państwa prawa zostały naruszone, mogą Państwo skontaktować się z nami w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. Mają Państwo również prawo skierować skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

Zmiany Polityki Prywatności

PKiN zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności poprzez publikację nowej wersji na stronie www PKiN.